Hai în Luminish! (invitație)

Invitație
07 noiembrie 2014
Ora: 17:30


Hai în Luminish!
Corp de literă. Corp de carte. Corp de iluminat.


Atelierul de hârtie manuală, prin Asociația Ordinul Manufacturierilor, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român vă invită la evenimentul de lansare al proiectului Luminish - Corp de literă. Corp de carte. Corp de iluminat. Luminish, un proiect al asociaţiei Ordinul Manufacturierilor, este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Granturile Norvegiene 2009-2014 în cadrul domeniului de finanțare Inovare Verde în Industria din România.


Luminish propune o incursiune în lumea corpurilor de iluminat: lampa cotidiană și lampa ritualică. Lampa cotidiană va cuprinde lampadare de forme și dimensiuni diferite, cu inserturi și intervenție artistică și lămpi cu structuri de lemn și metal. Lampa ritualică se va construi pe trei simboluri: corp de literă. corp de carte. corp de iluminat. Aceasta va fi realizată în premieră în lume prin tehnica mulajului cu hârtie manuală, complet diferită de papier-mache.

Fiecare poartă în interior un text. Prin mulajul pe corp, transformăm hârtia într-o piele secundă, ieșită din timp, intrată în vreme. O epidermă a cuvintelor spuse și nespuse, hartă a întrebărilor și a răspunsurilor, carte din afară către înăuntru. Corpul de carte pus în lumină devine corpul de iluminat, ce facilitează citirea textului. Se parcurge în toate sensurile: căutarea și culesul, percepția și semnificația, semnul și înțelegerea. Minunea de a face lumină seară de seară printr-o simplă mișcare a mâinii. Gestul creator de reîntoarcere acasă, către interior, către sine. Seara, aprinderea lămpii ne arată chemarea către lumea dinlăuntru.

Evenimentul va avea loc vineri, 07 noiembrie, ora 17:30, în sala Atelierului de hârtie manuală de la demisolul Muzeului Țăranului Român. Accesul se va face pe intrarea principală a muzeului, din Șoseaua Kiseleff.

În timpul lansării vom face o demonstrație de mulaj cu pastă de hârtie pe corpul unui model. La rândul lor, cei prezenți vor deveni modele pentru un mulaj concomitent, plăsmuit cu pastă sonoră de multumult, duet cu instrumente de suflat și chitară. Ca într-un joc cu fibră și timbruri.

Vă așteptăm!

RSVP: Alina Florescu, 0767 467 967, luminish@luminish.com.


 
_______________________________________________________________________________

Invitation
November 7th , 2014
Time: 5:30 pm


Come into LUMINISH!
Body of Letter. Body of Book. Body of Enlightenment.


Handmade Paper Atelier via the Association of Kraftsmen Order, in partnership with the National Museum of the Romanian Peasant, invites you to the kickoff event of Luminish project - Body of letter. Body of book. Body of enlightenment. Luminish, a project of the Association of Kraftsmen Order, is supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Green Industry Innovation Programme Romania.

Luminish proposes a foray into the world of illumination bodies: the everyday lamp and the ritual lamp. The everyday lamp will comprise lamps of various shapes and sizes, with inserts and artistic intervention and lamps with wood and metal structures. The ritual lamp will be built on three symbols: body of letter. body of book. body of enlightenment. The latter will come to light for the first time worldwide through the handmade paper mold technique which greatly differs from papier-mâché.

Everybody carries inside a text. Through body molding, we transform paper into a second skin, sticking in and out of time.  An epidermis of said and unsaid words, a map of questions and answers, a book from outwards inwards. The body of book brought into light becomes the illumination body which eases the reading of the text. It goes in all the senses: searching and gathering, perception and meaning, sign and understanding. The wonder of making light, night in night out, by a simple movement of the hand. The creative gesture of returning home, inwardly, towards the self. In the evening, the illumination of the lamp brings us the call towards the inside world.

The event will take place on Friday, November 7th, at 5:30 pm, in the hall of the Handmade Paper Atelier at the semi-basement of the National Museum of the Romanian Peasant. The access will be possible through the main entrance of the museum,  via Kiseleff Avenue.

During the event we will do a paper pulp molding demo on a model’s body. As for those who will be present, they will become models for a concomitant molding, one of multumult audio pulp, a duet of wind instruments and guitar. Like in a game of fiber and tambers.

We are looking forward to meeting you!


RSVP: Alina Florescu, 0767 467 967, luminish@luminish.com 

Postări populare