1 an de meţeriaşii

Meţeriaşii este o publicaţie lunară, independentă care îşi propune să trateze exhaustiv tema meştesugurilor, pentru o corecta descriere a lumii făcute cu mâinile. Intenţia pe termen lung este de a crea o bază de date care să reprezinte materialul de lucru pentru o enciclopedie a meştesugurilor.

Din punct de vedere tehnic, Meţeriaşii este unica publicaţie realizată pe hârtie manuală, care îmbină tehnici tradiţionale de tipar cu cele industriale. În perspectivă, dorim ca obiectul în sine să fie realizat exclusiv manual: o anume reţetă de hârtie manuală şi cele mai bune tehnici de tipar: litogravură, xilogravură, gravură în metal, tipar cu placă fixă, tipar înalt, ilustraţie originală.


Din punct de vedere editorial, echipa (Şerban Anghelescu, Călin Torsan, Cosmin Manolache, Răzvan Supuran) propune pentru fiecare număr un anume subiect, invita specialişti să scrie despre acesta, publică interviuri şi reportaje cu meştesugarii autentici. Toate textele (şi, când este cazul, traducerile), sunt postate pe www.meteriasii.blogspot.com.


Inteţionăm să publicam anual toate textele cuprinse în respectiva perioadă, pentru a facilita accesul publicului interesat către acest tip de informaţie.

Meţeriaşii este o publicaţie care se adresează specialiştilor, însă, pe termen lung, arhiva generata va permite oricui să acceseze informaţia la prima mână despre cum se fac sau cum sunt făcute lucrurile care compun cotidianul originar al fiecăruia dintre noi. Publicaţia va fi tradusă în engleză, franceză, italiană şi, la cerere, în alte limbi.

Politica editorială a foii impune ca fiecare text să aibă şi o valoare literară, astfel încât textele cuprinse în publicaţie devin scurte eseuri.

Postări populare