about

 Meşteşugul se învaţă şi se poartă mai departe. Dai şi altora.
Aşa a început Atelierul de Carte. O idee s-a continuat cu o alta, o mână a venit în ajutorul celeilalte şi primele hârtii au început să apară: născute din vegetale sau renăscute din surorile lor reciclate. Cu respect, cu răbdare, cu bucurie. Prin facerea de hârtie manuală.